Welcome to Stop-Stress.be

Natural and Vitality Health

Op internet vinden we een gigantische hoeveelheid info over stress. Op de site van de National Library of Medicine bijvoorbeeld vond ik op het woordje stress wel 760.072 items als resultaat. Honderdduizenden artikels! Kom daar maar eens aan uit. Wellicht niet allemaal even interessant of even zinvol, maar toch wijst de grote hoeveelheid info op het belang van stress en alle aanverwante fenomenen in het leven van de meeste mensen. Wij zoeken allen een efficiente leefwijze. Niet zonder stress, want zonder zekere spanning is het leven niet zo leuk. We zoeken eerder een leven met zo weinig mogelijk negatieve spanning. Graag wil ik je helpen door middel van deze site, door recente en praktische info over stress bijeen te brengen. Met het doel een praktisch toepassing te kunnen halen uit het vele onderzoek dat over de hele wereld gebeurt.


© 2017 - Digital3D - Disclaimer